skip to Main Content

Service och garanti

Hos våra auktoriserade verkstäder blir din mopedbil servad med noggranna metoder av en servicetekniker som har utbildning på just din mopedbil.
En korrekt utförd originalservice ger dig ett bekymmersfritt mopedbilsägande och säkerställer att dina garantier fortlöper under garantitiden.

Du får ett mopedbilsägande som är bekvämt, tryggt och ekonomiskt smart.

Utförligare information och villkor framgår av instruktionsboken som du bör läsa igenom noggrant.

2 års garanti på Ligier mopedbilar

För att garantin ska gälla är det viktigt att du följer vad som står i instruktionsboken.

Back To Top