Din webbläsare är för gammal, vi stödjer inte den då vår webbsida inte fungerar optimalt i den.

Du kan ladda ner någon av dessa gratis webbläsare och återvända till vår webbplats:

Stäng

Mopedbiluthyrning med Ligier

Letar du efter ett alternativ för dina korta eller medellånga resor? Att hyra en bil mopedbil är ett bra alternativ för att ta sig runt i staden, på fritiden eller för dina affärsresor (företagsledare, fria yrken, etc.).

Nycklar till mopedbil. Ligier mopedbil är Sveriges mest sålda mopedbilsmärke.

Behöver du flytta?

Tack vare sin kompakta storlek, manövrerbarhet och unika utrustning så som servostyrning är våra fordon riktigt anpassade för trånga städer. Våra Ligier- och Microcar-återförsäljare i hela Sverige erbjuder mopedbilsuthyrning för dagen, veckan, månaden eller till och med under ett år om det är ditt behov. Detta uthyrningssystem är perfekt för att möta dina mobilitetsbehov under en bestämd period.
Location VSP Microcar

Hyr en mopedbil

Vous n’avez peut-être pas besoin d’être véhiculé tous les jours de l’année ou vous êtes vus retiré votre permis de conduire de catégorie B ? Ligier Group vous propose, via un réseau de distribution spécialisé, la location courte et moyenne durée. Vous pourrez profiter de nos voitures sans permis à la journée, à la demi-journée, à la semaine au mois voire même à l’année. Les véhicules Ligier et Microcar sont la solution idéale pour répondre à vos besoins de mobilité même en cas de retrait de permis

Kanske behöver du inte köras alla dagar på året eller få ditt B-körkort indraget? Ligier Group erbjuder dig kort- och medellångtidsuthyrning genom ett specialiserat distributionsnätverk. Du kan dra nytta av våra körkortsfria bilar för dagen, halvdagen, veckan, månaden eller till och med året. Ligier- och Microcar-fordon är den idealiska lösningen för att möta dina mobilitetsbehov även i händelse av återkallande av licens.

Ligier, Microcar, pionnier pour la location de VSP !

Pour répondre à tous vos besoins de déplacements, Ligier Group vous propose plusieurs modèles qui correspondront facilement à vos envies et à vos attentes. Certains de nos modèles sont conçus avec de larges espaces de rangement comme la Microcar M.GO, pour une virée à deux, d’autres sont pratiques pour manœuvrer en ville à l’image du SUV Ligier JS60 ou pour se garer sur de petits stationnements. Quoi qu’il en soit, vous trouverez forcément votre bonheur parmi nos gammes Ligier et Microcar.

För att möta alla dina resebehov erbjuder Ligier Group flera modeller som enkelt kommer att möta dina önskemål och förväntningar. Vissa av våra modeller är designade med stora förvaringsutrymmen som Microcar M.GO, för en resa för två, andra är praktiska för manövrering i stan som Ligier JS60 SUV eller för parkering på små parkeringsplatser. Hur som helst, du kommer garanterat att hitta det du letar efter bland våra Ligier- och Microcar-serier.
Scooter électrique 3 roues Ligier - Ligier Professional

Pros : location de scooter ou d’utilitaire électrique

Si vous êtes un artisan, une collectivité ou encore un industriel, vous avez peut-être des besoins ponctuels d’alternatives à une voiture de chargement. Pour des livraisons pratiques pour le dernier kilomètre ou pour des colis ou courriers, les modèles Ligier Professional sont la parfaite réponse. De plus, plusieurs de nos modèles sont électriques, ce qui offre en plus, un argument écologique. Pour quelques heures, un jour ou une semaine, ces utilitaires sauront vous accompagner dans votre quotidien de professionnel.

 

Om du är hantverkare, samhälle eller industriman kan du ha enstaka behov av alternativ till en lastbil. För bekväma sista milleveranser eller för paket eller bud, är Ligier Professional-modellerna det perfekta svaret. Dessutom är många av våra modeller elektriska, vilket också erbjuder ett ekologiskt argument. Under några timmar, en dag eller en vecka kommer dessa verktyg att kunna följa dig i ditt dagliga yrkesliv.

Location de voiture sans permis : les obligations pour la location courte et moyenne durée

Les obligations du loueur

Lors d’une location courte et moyenne durée, le loueur est propriétaire du véhicule et propose une voiture clés en main qui doit être en bon état de marche. Il est donc responsable de l’entretien du véhicule proposé, ainsi que des vidanges, du changement des pneus, des freins et toute autre réparation nécessaire, notamment celles dues à l’usure. Souvent, le loueur propose une assurance pour la responsabilité civile, incluse dans la location, protégeant ainsi des dommages causés par le locataire ou un tiers.

Under en kort- och medellångtidsuthyrning äger hyresvärden fordonet och erbjuder en nyckelfärdig bil som måste vara i gott skick. Han ansvarar därför för underhållet av det föreslagna fordonet, samt oljebyten, däckbyten, bromsar och alla andra nödvändiga reparationer, särskilt sådana som beror på slitage. Ofta erbjuder hyresvärden en ansvarsförsäkring som ingår i hyran, vilket skyddar mot skador orsakade av hyrestagaren eller tredje part.

Les obligations du locataire

Le locataire de son côté doit prendre soin du véhicule, le maintenir en bon état et l’entretenir en fonction des volontés du loueur, souvent inscrites dans le contrat de location. Évidemment, le locataire se doit de régler le coût de la location pour le nombre de jours dont il dispose de la voiture et doit fournir les documents attestant de sa situation financière. En cas de dépassement du kilométrage, des frais peuvent être imposés. Les clauses du contrat prennent également en compte la remise en état du véhicule. S’il est endommagé, le loueur pourrait demander des frais supplémentaires.
Hyresgästen ska för sin del ta hand om fordonet, hålla det i gott skick och underhålla det enligt uthyrarens önskemål, ofta inkluderat i hyreskontraktet. Uppenbarligen måste hyresgästen betala kostnaden för hyran för det antal dagar han har bilen och måste tillhandahålla handlingar som styrker hans ekonomiska situation. Om körsträckan överskrids kan avgifter tas ut. Avtalets klausuler tar även hänsyn till reparationen av fordonet. Om den är skadad kan uthyrningsföretaget ta ut extra kostnader.