Din webbläsare är för gammal, vi stödjer inte den då vår webbsida inte fungerar optimalt i den.

Du kan ladda ner någon av dessa gratis webbläsare och återvända till vår webbplats:

Stäng

Juridisk information

INLEDNING
Ligier Gorup marknadsför fordon av märket Ligier, Microcar och Ligier Professional samt vissa tillhörande tjänster och produkter. LIGIER GROUP lägger ut en presentationssajt som heter ligier.fr online för modellerna Dué, M.Go, JS50, JS60, Pulse 3 och Pulse 4.

Tillgång till och användning av webbplatsen www.ligier.se och dess undersidor, inklusive språkversioner, (hädanefter kallad “webbplatsen”) är föremål för dessa användningsvillkor samt tillämpliga lagar och/eller regler. Följaktligen förutsätter åtkomst till webbplatsen fullständigt och oreserverat godkännande av internetanvändaren av dessa användningsvillkor. Ligier Group förbehåller sig rätten att ändra och/eller uppdatera, utan föregående meddelande, dessa användningsvillkor samt de delar som visas på webbplatsen. Alla dessa ändringar är bindande för Internetanvändaren varje gång de går in på webbplatsen.

WEBBPLATSENS INNEHÅLL
De bestämmelser som nämns på webbplatsen av laglig och reglerande karaktär gäller för Sverige. Informationen tillhandahålls endast i informationssyfte och kan inte anses utgöra ett avtalserbjudande från Ligier Group, dess dotterbolag, dess importörer eller medlemmar av dess kommersiella nätverk. Fel eller utelämnanden kan förekomma. Efter redigering av webbplatsens sidor kan ändringar göras av tillverkaren vad gäller struktur, form, färg, produkter och tjänster som tillhandahålls, inklusive under leveransperioden, förutsatt att detta inte leder till att kunden varken ökar i pris eller försämras i kvalitet. Modellerna som ritas, fotograferas eller filmas kan ha ytbehandlingar, beteckningar, tjänster, utrustning, tillbehör eller andra element som skiljer sig åt beroende på vilket land de bjuds ut till försäljning och ibland inte tillgängliga eller endast tillgängliga som ett betalalternativ. Informationen på denna webbplats är inte kontraktuellt bindande för Ligier Group.

När det gäller färgerna på våra fordon kan det dessutom finnas skillnader mellan deras virtuella presentation och deras verkliga utseende. Med förbehåll för andra bestämmelser som framgår av de allmänna försäljningsvillkoren är de priser som tillämpas de som gäller på beställningsdatumet. Priserna som anges på sajten visas därför endast för information. Det nyckelfärdiga priset är ett maximalt rekommenderat pris, inklusive kostnader för transport, förberedelse och leveranskostnader, leverans och installation av vanliga registreringsskyltar. Registreringsavgifter betalas av kunden.

För att ta reda på de senaste priserna, tveka inte att kontakta en godkänd Ligier, Microcar eller Ligier Professional återförsäljare.

PUBLICERING och HOSTNING
Denna webbplats är redigerad av:

LIGIER GROUP
Aktiebolag med ett kapital på 96 000 000 euro
105 Hauterive väg
03 200 ABREST
RCS från Cusset nr B 712 000 272
Momsregistreringsnummer: FR 09 712 000 272
Tel: +33(0)4 70 58 83 83
Kontakt: communication@ligiergroup.com

Denna webbplats är värd av:
OVH
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
APE-kod 6202A
Momsnummer: FR 22 424 761 419
Huvudkontor: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrike.

Teknisk information
Sajten är utvecklad av företaget LONSDALE beläget i Paris. www.lonsdale.fr

Skärmupplösning och färger Webbplatsen www.ligier.fr är optimerad för en grafisk upplösning på 1024 x 768 pixlar eller högre. En skärmupplösning på 1280 x 1024 pixlar rekommenderas för optimal läskomfort. Webbplatsen är optimerad för en 16-bitars färgkonfiguration. En lägre grafikkonfiguration på din bildskärm kommer att resultera i försämrad grafikåtergivning.

Cookies

Användaren informeras om att webbplatsen kan spara cookies. Dessa är filer som skickas till webbläsaren och lagras på användarens dator för att förenkla hans navigering på Sajten och för att upprätta trafikstatistik. I inget fall innehåller cookies personlig information. Användaren kan hantera sina preferenser för användning av cookies direkt via Axeptio-modulen.

Klicka här för att ändra dina cookie-preferenser

HYPERTEXT LÄNKAR
Upprättandet av en hypertextlänk till webbplatsen kräver skriftligt tillstånd från Ligier Group. Under alla omständigheter kan Ligier Group inte under några omständigheter hållas ansvarigt för innehållet såväl som för de produkter eller tjänster som erbjuds på de webbplatser som webbplatsen är ansluten till genom hypertextlänkar eller någon annan typ av länk.

PERSONLIG INFORMATION
Som en del av driften av webbplatsen är Ligier Group skyldig att samla in personuppgifter. Dessa uppgifter behandlas i enlighet med de syften som avsågs vid tidpunkten för insamlingen.

Genom dessa juridiska meddelanden vill Ligier Group bekräfta sin önskan och sitt åtagande att följa gällande regler för skydd av personuppgifter (lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, ändrad känd som “Informatique et Libertés” lag och den allmänna dataskyddsförordningen av den 27 april 2016 trädde i kraft den 25 maj 2018, nedan kallad “GDPR”).

Oavsett insamlingsmetod åtar sig Ligier Group att informera användarna av webbplatsen i förväg om ändamålen med behandlingen, om den obligatoriska eller frivilliga karaktären hos de svar som ska lämnas, om de möjliga konsekvenserna av ett bristande svar, från mottagarna av uppgifterna, förekomsten och metoderna för att utöva rätten till åtkomst, rättelse, portabilitet och radering av data som rör Användare av webbplatsen eller opposition och begränsning av behandling av legitima skäl.

Användaren kan också lämna in ett klagomål till Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), den franska dataskyddsmyndigheten, belägen på 3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75 334 Paris Cedex 07, per post, blankett (https:// www.cnil.fr/fr/plaintes) eller på +33 (0)1 53 73 22 22.

Användaren kan när som helst registrera sig på Bloctels call call-oppositionslista (https://inscription.bloctel.fr/).

För hanteringen av webbplatsen är de uppgifter som sannolikt kommer att samlas in och behandlas av Ligier Group de identifieringsuppgifter som samlas in som en del av kontaktformuläret (efternamn, förnamn, företag, post- och elektroniska kontaktuppgifter, telefonnummer, e-postadress) eller registreringsformuläret för personligt utrymme.

Endast fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

Uppgifterna från användarna av webbplatsen samlas in, enligt formulären, för ändamålen

ÖVRIGT
Prenumeration på nyhetsbrevet, prenumeration på det personliga utrymmet, fordonskonfiguration, pressprenumeration, provbokning, broschyrbegäran, automatisk påminnelse eller olika kontakter.

Prenumeration på nyhetsbrevet: i detta fall lagras användarnas personuppgifter (e-postadress) och används av Ligier Group via ett tredjepartsverktyg för att skicka e-post.

Reservation av tester, förfrågningar om broschyrer, automatisk påminnelse och olika kontakter: användarnas personuppgifter används, utnyttjas och registreras i en fil som bearbetas av Ligier Group och överförs till en tredje part för att möjliggöra behandling av kommersiella förfrågningar, göra möten. och skicka nyhetsbrev.

Ligier Group säkerställer att de insamlade uppgifterna förvaras i en form som tillåter identifiering av användaren av webbplatsen under en period som inte överstiger den period som är nödvändig för de ändamål för vilka dessa uppgifter samlas in och behandlas.

I enlighet med gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter har användare av webbplatsen rätt till åtkomst, rättelse, portabilitet och radering av personuppgifter som rör dem, samt rätt till begränsning och invändning mot behandling, för legitim skäl.

För att utöva sin ångerrätt måste användaren skicka sin begäran till Ligier Group, via e-post, på adressen privacy@ligiergroup.com.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
LIGIER GROUP har öppnat denna sida för personlig information för sina användare. Presentationen och innehållet på denna webbplats utgör tillsammans ett verk som skyddas av gällande lagar om immateriella rättigheter, som Ligier Group är innehavare av. Ingen kommersiell användning av uppgifterna som presenteras där, inte heller någon reproduktion och/eller representation, partiell eller fullständig, får utföras utan föregående skriftligt medgivande från Ligier Group.

Ligier Group rekommenderar användare av webbplatsen:

• att många element är skyddade:

– genom upphovsrättslagstiftning såsom webbplatsens arkitektur, planer, fotografier, videor, artiklar, texter, ritningar, animationer, etc.;

– och/eller enligt lagstiftning om konstruktioner och modeller: dessa är i synnerhet de fordonsmodeller som visas på webbplatsen;

– och/eller enligt varumärkeslagstiftningen: dessa är i synnerhet varumärkena “LIGIER”, “MICROCAR” och “LIGIER PROFESSIONAL” samt “Dué”, “M.Go”, “JS50”, “JS60″ modellerna, ” Puls 3″ “Puls 4”.

• att dessa delar tillhör Ligier Group eller till tredje part som har auktoriserat Ligier Group eller dess dotterbolag att använda dem. Som sådan är all reproduktion, representation, användning, anpassning, modifiering, införlivande, översättning, marknadsföring, delvis eller fullständig genom vilken process som helst och på vilket medium som helst (papper, digitalt, etc.) utan föregående skriftligt tillstånd från Ligier Group, bortsett från de undantag som avses i artikel L122.5 i lagen om immaterialrätt, påföljd för att utgöra ett brott för intrång i upphovsrätt och/eller mönster och modeller och/eller varumärke.

Namnen “LIGIER GROUP”, “LIGIER”, “MICROCAR”, “LIGIER PROFESSIONAL”, “LIGIER STORE”, “LIGIER OCCASIONS” logotyperna “LIGIER GROUP”, “LIGIER”, “MICROCAR”, “LIGIER PROFESSIONAL” , ” LIGIER STORE”, “LIGIER OCCASIONS” namn, logotyper och slogans för fordonen i respektive serier, om inte annat anges, är varumärken registrerade av Ligier Group.

All reproduktion, användning och/eller modifiering som görs utan föregående skriftligt medgivande från Ligier Group kommer sannolikt att utgöra förfalskning.

De fordonsmodeller, ritningar, fotografier, bilder, texter, animerade sekvenser, med eller utan ljud, och annan dokumentation som representeras på denna webbplats är föremål för industriella och/eller immateriella rättigheter och, beroende på fallet, Ligier Groups egendom, eller från tredje part som har gett begränsad tillstånd att använda dem.

Som sådan är all reproduktion, representation, anpassning, översättning och/eller transformation, delvis eller fullständig, eller överföringar till en annan webbplats förbjuden. All reproduktion, användning och/eller modifiering som görs utan föregående skriftligt medgivande från Ligier Group kommer sannolikt att utgöra förfalskning.

En kopia för privat bruk av dessa olika rättighetsobjekt är tillåten. Deras partiell eller fullständig återgivning, utan föregående skriftligt medgivande från Ligier Group, är strängt förbjuden, med undantag för den som utförs för pressens behov. Följaktligen kan ett besök på denna webbplats inte ge upphov till några licensrättigheter till din fördel.

SÄKERHET
Användaren samtycker till att, i den användning han kommer att göra av webbplatsen, inte utföra någon manipulation som sannolikt kan orsaka dator-, funktions- eller andra haverier som kan påverka driften av webbplatsen eller någon tillgänglig tjänst via webbplatsen.

I synnerhet åtar sig användaren att endast tillhandahålla tillförlitlig information och data, som sannolikt inte påverkar driften av webbplatsen eller någon tjänst som är tillgänglig via webbplatsen.

Användningen som kommer att göras av webbplatsen eller av någon tjänst som är tillgänglig via webbplatsen måste följa alla tillämpliga nationella och internationella bestämmelser, såväl som tredje parts rättigheter och får inte påverka tillverkaren på något sätt.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Dessutom använder användarna webbplatsen under eget och fullständigt ansvar. Ligier Group, dess dotterbolag och medlemmarna i dess kommersiella nätverk kan inte hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador, såsom i synnerhet materiella skador, förlust av data eller program, ekonomisk skada, till följd av åtkomst eller användning av webbplatsen och dess innehåll (texter, bilder, foton, videor, ljud etc.), eller webbplatser som är anslutna till det, eller webbplatser som det hänvisar till.

Användaren informeras om att vissa produkter eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan vara föremål för specifika regleringar eller till och med restriktioner och/eller förbud i vissa länder. Användaren måste därför se till att lagen i det land från vilket han ansluter tillåter konsultation av webbplatsen.

Innehållet på webbplatsen åtföljs inte av någon garanti av något slag, vare sig uttrycklig eller underförstådd, förutom de som följer av lagbestämmelser.

Åtkomst till tjänsterna som presenteras på webbplatsen kan vara föremål för restriktioner. Du måste se till att lagen i det land från vilket anslutningen upprättas tillåter dig att komma åt denna webbplats.

UPPDATERING AV ALLMÄNNA VILLKOR
Ligier Group förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera åtkomsten till webbplatsen och de allmänna villkoren. Dessa ändringar och uppdateringar är bindande för användaren som därför regelbundet måste hänvisa till detta avsnitt för att kontrollera gällande allmänna villkor.

GÄLLANDE RÄTT
Webbplatsen och dessa allmänna villkor är föremål för fransk inhemsk lag. Språket i de allmänna villkoren är svenska (i vissa fall franska). I händelse av en tvist har de franska domstolarna ensam jurisdiktion.

PRODUKTINFORMATION
Informationen och illustrationerna som visas på denna webbplats är baserade på de tekniska egenskaper som gäller vid den tidpunkt då sidorna på webbplatsen läggs ut online eller uppdateras.

Utrustningen som visas kan vara standard eller tillval beroende på version.

I enlighet med vår policy för ständiga förbättringar av våra produkter, kan vi när som helst modifiera utrustning, alternativ, färger eller tekniska egenskaper. Dessutom gör nuvarande tekniker det inte möjligt att troget återge de färger som finns på våra fordon.

Modellerna och/eller versionerna som presenteras på denna sida samt deras utrustning, tillval och tillbehör är de som distribueras i Metropolitan France. De kan variera från land till land eller kanske inte är tillgängliga i alla länder i Europa.

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål och har inget avtalsmässigt värde.

FINANSIERINGSINFORMATION
Alla finansieringserbjudanden som görs på webbplatsen är föremål för godkännande av filen av: Santander Consumer Banque, SA med styrelse och förvaltningsråd med ett kapital på 483 400 000 € – registrerat kontor: 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – 803 732 130 RCS Nanterre . Kreditinstitut godkänt av ACPR i bankkategorin nr 16788 – Försäkringsmäklare registrerad hos ORIAS under nr 15006193 – Santander. Consumer Bank är ett dotterbolag till Santander-gruppen.

Reklam distribueras av Ligier Group, B712000272 RCS Cusset – 105 route d’Hauterive 03200 ABREST – ORIAS nr.: 16003018 (www.orias.fr), som kreditförmedlare på icke-exklusiv basis. Denna mellanhand hjälper till att utföra kredittransaktioner utan att agera som långivare.

Erbjudandena och skalorna kan vara föremål för villkor och beroende i alla fall på godkännandet av filen av SANTANDER CONSUMER BANQUE, är de element som visas på webbplatsen inte avtalsenliga och din registrering på den utgör inte ett erbjudande om finansiering. Endast ditt godkännande, genom din underskrift, av ett finansieringskontrakt och tillhandahållandet till medlemmen av Ligier Group-nätverket som du är i kontakt med av de begärda styrkande dokumenten angående din identitet och din ekonomiska situation, kommer att tillåta SANTANDER CONSUMER BANQUE att godkänna eller inte din begäran.

FORDONSKONFIGURATOR
Med fordonskonfiguratorn kan användaren välja ett fordon för att se det detaljerade bladet, inklusive i synnerhet:

• En bild av den valda modellen. Denna bild är enbart vägledande och motsvarar inte nödvändigtvis den exakta versionen av det valda fordonet

• Fordonets tekniska egenskaper samt eventuell tillvalsutrustning. Med tanke på den ständiga utvecklingen av vårt sortiment och komplexiteten i datorsystemen, gör vi allt för att garantera noggrannheten i den information som presenteras. Å andra sidan är det möjligt att viss information inte är korrekt, varför vi inbjuder dig att kontakta din distributör för att bekräfta informationen som presenteras.

• Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Angivna priser är cirkapriser och varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Vi ber er kontakta er lokala återförsäljare för att säkerställa att bilen är beställningsbar enligt era önskemål.

• Med reservation för felskrivningar

• All information på www.ligier.se och dess undersidor kan komma att ändras utan föregående meddelande.