Din webbläsare är för gammal, vi stödjer inte den då vår webbsida inte fungerar optimalt i den.

Du kan ladda ner någon av dessa gratis webbläsare och återvända till vår webbplats:

Stäng

Service

L’entretien de votre voiture sans permis ou de votre utilitaire électrique est essentiel à sa bonne tenue. Changement des pneus, des balais d’essuie-glace, des disques de freins… tant d’interventions sur votre véhicule qui lui permettront de durer dans le temps.

Att sköta service på din mopedbil eller ditt elektriska fordon är avgörande för dess prestanda och livslängd. Byte av däck, torkarblad, bromsskivor, är några av de punkter vi går igenom vid service på ditt fordon som gör att det håller över tiden.

Service på ditt fordon

Un véhicule qu’il soit sans permis ou électrique demande à être entretenu pour pouvoir vivre bien et longtemps. Vous êtes propriétaire d’une voiture Ligier, Microcar ou d’un utilitaire Ligier Professional ? Nos points de vente sont à votre disposition pour vous accompagner dans l’entretien de votre véhicule que ce soit à domicile ou dans nos points de vente. Des techniciens spécialisés prendront en charge votre véhicule.

Ett fordon, oavsett om det är en mopedbil eller ett elektriskt fordon, så behöver det underhållas för att fungera felfritt och under lång tid. Äger du en Ligier, Microcar eller en Ligier Professional nyttofordon? Våra försäljningsställen står till ditt förfogande för att hjälpa dig med underhållet av ditt fordon, oavsett om det är hemma eller på våra försäljningsställen. Specialiserade tekniker tar hand om ditt fordon.

Granska din VSP

Vidanges, remplacement des filtres à air ou à huile, changement des pneus, niveaux d’huile… sont tant d’interventions qui doivent être faites à échéance régulière sur votre voiture sans permis. L’entretien d’un véhicule est un préalable essentiel à sa bonne tenue. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre distributeur qui saura vous donner les meilleurs conseils pour l’entretien de votre VSP.

Oljebyten, byte av luft- eller oljefilter, däckbyten, oljenivåer, är alla punkter vi går igenom vid service som måste göras regelbundet på din mopedbil. Att underhålla ett fordon är en väsentlig förutsättning för dess prestanda och livslängd. Tveka inte att kontakta din återförsäljare som kan ge dig de bästa råden för underhåll av din VSP.
Trouver un point de vente
Ligier Professional verkstad. Vi har serviceverkstäder över hela Sverige.

Ditt fordon ska alltid vara tillgängligt

En tant que professionnel du secteur logistique, transporteur ou gestionnaire de flotte, votre principale préoccupation consiste à pouvoir utiliser votre utilitaire électrique Ligier Professional à tout moment et éviter au maximum les temps d’immobilisation ! Sachez que Ligier Group travaille en partenariat avec un réseau de distributeurs et de réparateurs agréés spécialisés dans l’entretien ou la réparation de votre véhicule professionnel.

 

Du som är verksam inom logistiksektorn, transportör eller vagnparksförvaltare så är din främsta prioritet att alltid kunna använda ditt Ligier Professional arbetsfordon och undvika stillastående så mycket som möjligt! Observera att Ligier Group arbetar i partnerskap med ett nätverk av återförsäljare och auktoriserade reparatörer som är specialiserade på underhåll eller reparation av ditt professionella fordon.